Cám ơn đội ngũ của chúng tôi và khách hàng của chúng tôi.

  •  2017-03-10

Thanks for my Team & my customer.