Tên công ty: *
Người liên hệ: *
Tiêu đề:
Địa chỉ:
Quốc gia: *
Quốc gia khác:
Điện thoại: *
Fax:
Website:
Email: *
Liên hệ :

Điện thoại Fax Email

Thuyết minh: *
Thuyết minh: *

Liên hệ với chúng tôi trên ứng dựng APP

Muốn liên hệ với chúng tôi một cách nhanh chóng?
Sử dụng APP bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của bạn trong thời gian sớm nhất.

Liên hệ với chúng tôi Skype
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.