Nhà máy Dipo đã làm việc hết công suất để trước Tết Nguyên Đán xuất xưởng hết số lượng máy móc mà khách hàng đã đặt mua.

  •  2018-01-22

Nhà máy Dipo đã làm việc hết công suất để trước Tết Nguyên Đán xuất xưởng hết số lượng máy móc mà khách hàng đã đặt mua. Dưới đây là một số ví dụ về máy móc của chúng tôi sẵn sàng được vận chuyển cho khách hàng ngay lập tức.