Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp của Nhà máy thiết bị Nhựa DIPO đến Châu Phi

Đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp của Nhà máy thiết bị Nhựa DIPO đến Châu Phi

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
Cảm ơn các thương nhân từ Trung và Nam Mỹ và các thương nhân Đài Loan trong năm 2019,  Khách hàng Châu Phi tin tưởng Nhà máy thiết bị nhựa Dipo và một lần nữa đặt mua máy làm túi

Cảm ơn các thương nhân từ Trung và Nam Mỹ và các thương nhân Đài Loan trong năm 2019, Khách hàng Châu Phi tin tưởng Nhà máy thiết bị nhựa Dipo và một lần nữa đặt mua máy làm túi

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
Nhà máy thiết bị nhựa Dipo luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng sản xuất túi nhựa và sản xuất túi siêu thị  cho khách hàng tại các nhà máy sản xuất túi nhựaViệt Nam

Nhà máy thiết bị nhựa Dipo luôn nỗ lực để nâng cao chất lượng sản xuất túi nhựa và sản xuất túi siêu thị cho khách hàng tại các nhà máy sản xuất túi nhựaViệt Nam

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
Nhà máy Máy Nhựa Dipo nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng sản xuất túi ni lông và sản xuất túi mua hàng cho khách hàng của Nhà máy Túi ni lông Việt Nam.

Nhà máy Máy Nhựa Dipo nỗ lực hết sức để nâng cao chất lượng sản xuất túi ni lông và sản xuất túi mua hàng cho khách hàng của Nhà máy Túi ni lông Việt Nam.

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC SAKAI Nhật Bản. , LTD lại tiếp tục đặt hàng máy hàn miệng túi LDPE từ Nhà máy thiết bị nhựa Dipo

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HÓA HỌC SAKAI Nhật Bản. , LTD lại tiếp tục đặt hàng máy hàn miệng túi LDPE từ Nhà máy thiết bị nhựa Dipo

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
Khách hàng từ Bắc Mỹ đã đến thăm Nhà máy thiết bị Nhựa Dipo để nâng cấp thiết bị của  nhà máy sản xuất túi nhựa.

Khách hàng từ Bắc Mỹ đã đến thăm Nhà máy thiết bị Nhựa Dipo để nâng cấp thiết bị của nhà máy sản xuất túi nhựa.

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
Nhà máy thiết bị Nhựa DIPO nỗ lực hết mình để giao máy cho khách hàng trước Tết Nguyên Đán

Nhà máy thiết bị Nhựa DIPO nỗ lực hết mình để giao máy cho khách hàng trước Tết Nguyên Đán

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn
Nhà máy thiết bị nhựa DIPO cung cấp toàn bộ kế hoạch quy trình sản xuất túi nhựa

Nhà máy thiết bị nhựa DIPO cung cấp toàn bộ kế hoạch quy trình sản xuất túi nhựa

  2019-05-10
Đọc nhiều hơn