Cảm ơn các thương nhân từ Trung và Nam Mỹ và các thương nhân Đài Loan trong năm 2019, Khách hàng Châu Phi tin tưởng Nhà máy thiết bị nhựa Dipo và một lần nữa đặt mua máy làm túi

  •  2019-05-10

Nhà máy thiết bị nhựa Dipo khẳng định khách hàng là trên hết, chất lượng là trên hết và và cố gắng hoàn thành tất cả các máy làm túi sau Tết Nguyên đán , để khách hàng của chúng tôi có thể nâng cao hiệu quả sản xuất của máy làm túi và nâng cao chất lượng sản xuất túi nhựa.

Nhà máy thiết bị nhựa Dipo chuyên sản xuất máy làm túi nhựa, chuyên phát triển và thiết kế máy móc liên quan trong ngành nhựa, chuyên sản xuất túi nhựa bằng nguyên liệu thân thiện với môi trường, cải tiến toàn diện khả năng thiết kế theo yêu cầu để hỗ trợ các nhà máy sản xuất túi nhựa nâng cao năng lực cạnh tranh.

* Túi nhựa PLA thân thiện với môi trường vật liệu công nghệ tinh chế
* Thiết kế quy trình sản xuất túi nhựa tự động

2019 Appreciation to the traders of Central and South America, Taiwan traders, African customers trust Dipo Plastic Machinery, and once again purchase the bag making machine.
2019 Appreciation to the traders of Central and South America, Taiwan traders, African customers trust Dipo Plastic Machinery, and once again purchase the bag making machine.
2019 Appreciation to the traders of Central and South America, Taiwan traders, African customers trust Dipo Plastic Machinery, and once again purchase the bag making machine.
2019 Appreciation to the traders of Central and South America, Taiwan traders, African customers trust Dipo Plastic Machinery, and once again purchase the bag making machine.
2019 Appreciation to the traders of Central and South America, Taiwan traders, African customers trust Dipo Plastic Machinery, and once again purchase the bag making machine.
2019 Appreciation to the traders of Central and South America, Taiwan traders, African customers trust Dipo Plastic Machinery, and once again purchase the bag making machine.