Máy làm túi T shirt 8 làn tự động được lắp đặt tại Thái Lan

  •  2019-05-10

Máy làm túi T shirt 8 làntự động được lắp đặt tại Thái Lan.

Và đã hướng dẫn các kỹ sư của khách hàng cách vận hành thao tác sử dụng

Automatic 8 Line T-Shirt Bag Making Machine are installed in Thailand.
Automatic 8 Line T-Shirt Bag Making Machine are installed in Thailand.