Tại Indonesia - Máy làm túi nhựa của DiPo đã cải thiện năng suất và thu được thành phẩm chất lượng cao hơn.

  •  2019-05-10

Dipo ở Indonesia đến thăm các khách hàng mới , họ muốn cải thiện sản lượng và thu được thành phẩm chất lượng cao hơn.
DIPO cung cấp các bản cập nhật tiên tiến và kiến thức để giúp nhân viên của khách hàng quen với các phương pháp sản xuất và kiểm soát chi phí mới.
Để trộn các nguyên liệu thô mới và các loại nguyên liệu tái chế khác nhau, chúng tôi cũng dạy nhân viên của họ cách điều chỉnh các nguyên liệu cơ bản, dẫn đến tỷ lệ phân hủy khác nhau.
Chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên tham khảo giá trị MI của từng nguyên liệu để sử dụng HDPE và LLDPE và giảm thiểu chất thải.
Trách nhiệm của chúng tôi là để cho trái đất có một tương lai tốt đẹp hơn

Indonesia - Bag Making Machines from Dipo improving their yields and getting a higher quality finished product.
Indonesia - Bag Making Machines from Dipo improving their yields and getting a higher quality finished product.
Indonesia - Bag Making Machines from Dipo improving their yields and getting a higher quality finished product.
Indonesia - Bag Making Machines from Dipo improving their yields and getting a higher quality finished product.