Khách hàng Việt Nam-Khách hàng của chúng tôi đã mua máy mới và ngay lập tức đưa vào sản xuất.

  •  2019-05-10

Khách hàng Việt Nam của chúng tôi là những nhà cung cấp chuyên nghiệp cho thị trường Nhật Bản.
Họ mua máy làm túi servo tốc độ cao mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất túi phẳng.
Ngay khi máy về đến nhà máy đã được đưa ngay vào sản xuất.

Máy tạo túi servo tốc độ cao của chúng tôi phù hợp với cuộn màng HDPE và LDPE.
Thiết bị có thể áp dụng cho cả vật liệu thô tái chế và vật liệu mới.
Thiết bị phù hợp cho nguyên liệu thô tái chế và nguyên liệu mới.

Vietnam - Our customers purchased new machines and put them into production immediately.
Vietnam - Our customers purchased new machines and put them into production immediately.
Vietnam - Our customers purchased new machines and put them into production immediately.