Cảm ơn khách hàng từ Ai Cập đã tiếp tục sử dụng Máy móc nhựa DIPO

  •  2019-05-10

Cảm ơn khách hàng Ai Cập đã tiếp tục sử dụng máy móc nhựa DIPO.
- Dòng máy DP-KEC : Cảm biến đơn, servo đơn, sản xuất túi in dán đáy và túi mua hàng đã in (với máy đục lỗ thủ công)
- Dòng máy DP-KEEC: Cảm biến kép, servo kép, có thể sản xuất túi dán đáy và túi áo phông in (với máy đục lỗ thủ công)
- Dòng máy DP-KDC: Máy làm túi bốn làn hoặc sáu làn. Sản xuất túi dán đáy và túi mua hàng không in (bằng máy đục lỗ thủ công)
- Tiếp tục sử dụng máy móc nhựa DIPO trong toàn nhà máy.
- Nhà máy máy nhựa DIPO tiếp tục nâng cao chất lượng các mẫu máy đóng bao
- Nhà máy sản xuất máy làm túi hoàn toàn tự động với thiết bị DIPO

Thanks to customers from Egypt for their continued use of DIPO Plastic Machinery.
Thanks to customers from Egypt for their continued use of DIPO Plastic Machinery.
Thanks to customers from Egypt for their continued use of DIPO Plastic Machinery.