Thăm lại khách hàng Châu Phi

  •  2019-05-10

Đến thăm lại khách hàng Châu Phi.
- Giới thiệu máy móc mới nhất cho khách hàng để tăng năng suất sản xuất túi ni lông và nâng cao chất lượng túi ni lông.
Hệ thống thiết bị 2 trong một: máy làm túi áo phông 1600 chiếc / phút + máy gấp bao bì tự động và máy làm găng tay tự động

- Nhà máy sản xuất túi ni lông sẽ thay thế hoàn toàn máy làm túi ni lông năng suất thấp
- Đối phó với các vấn đề môi trường, máy thổi túi nhựa đã cải thiện toàn diện việc tái chế các vật liệu tái chế.
- Nhu cầu về máy móc tái chế nhựa ngày càng tang
- Chính phủ đưa ra cơ chế tái chế túi nhựa để cải thiện tỷ lệ tái chế túi nhựa
- Được chính phủ khuyến khích phát triển nông nghiệp, tỷ lệ tìm hiểu máy đóng bao nông sản rất cao.

Thông tin sản phẩm của chúng tôi:
- Hệ thống thiết bị 2 trong một: máy làm túi áo phông 1600 chiếc / phút + máy gấp bao bì tự động và máy làm găng tay tự động
- Máy làm túi nông nghiệp

Visiting African customers again.
Visiting African customers again.
Visiting African customers again.
Visiting African customers again.