Ngành công nghiệp thiết bị nhựa đang hướng tới dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động

  •  2019-07-08

Máy làm túi nhựa ở các nước châu Phi với chi phí lương thấp cũng đang đạt được một cột mốc mới。
Dây chuyền sản xuất túi nhựa hoàn toàn tự động"" đã được nâng cấp tại Angola, Congo, Ethiopia và các nhà máy sản xuất túi nhựa khác ở Châu Phi.
Quá trình sản xuất túi nhựa tự động được tạo thành từ việc cuộn màng nhựa-niêm phong-cắt túi-đục lỗ-gấp-đóng gói bên ngoài. Đây không chỉ là sự gia tăng chi phí lương trên toàn cầu mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả sản xuất túi ni lông và quy trình quản lý của các nhà máy sản xuất túi ni lông.

Trong những năm gần đây, Nhà máy thiết bị nhựa Dipo đã thiết kế một máy đóng gói hoàn toàn tự động để tự động hóa sản xuất túi nhựa toàn cầu. Dipo đã nghiên cứu phát triển một máy đóng gói tự động túi nhựa phẳng không gấp để đóng gói tự động túi đựng áo phông. Máy đóng gói tự động gấp túi áo phông, và sau đó được nâng cấp thành máy đóng gói tự động gấp túi áo phông ba làn. Trên cơ sở đó, trong năm 2019, Máy đóng gói tự động túi nhựa đã phát triển thành Máy đóng gói tự động túi nhựa 5 làn và 6 làn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng các nhà máy sản xuất túi nhựa.

Cảm ơn các nhà sản xuất túi nhựa ở Châu Phi và Thái Lan đã mua máy đóng gói túi nhựa tự động của Nhà máy Thiết bị Nhựa Dipo . Nhà máy Thiết bị Nhựa Dipo sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì ngành sản xuất túi nhựa toàn cầu.

The plastic machinery industry is fully moving towards a fully automated production line.
The plastic machinery industry is fully moving towards a fully automated production line.
The plastic machinery industry is fully moving towards a fully automated production line.
The plastic machinery industry is fully moving towards a fully automated production line.
The plastic machinery industry is fully moving towards a fully automated production line.
The plastic machinery industry is fully moving towards a fully automated production line.