Tiếp tục nghiên cứu và phát triển cho máy sản xuất túi nhựa tự động bảo vệ môi trường

Hiệu Suất Của Chúng Tôi
  •  2022-10-21
  •  Hiệu Suất Của Chúng Tôi
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Tiếp tục nghiên cứu và phát triển cho máy sản xuất túi nhựa tự động bảo vệ môi trường
Tìm hiểu thêm về:
https://www.dipomc.com.tw/vn/products/New_Model/sub_1.html

Trong thời gian đại dịch, chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để phát triển các mô hình mới nhất của chúng tôi, những mô hình này chưa được công bố trên trang web của chúng tôi. Chào mừng bạn đã gửi yêu cầu của bạn về máy làm túi nhựa, chúng tôi sẵn sàng thảo luận với bạn để biết về các mẫu máy mới nhất của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào! Cùng với bạn, chúng tôi sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới của ngành sản xuất túi nhựa.