Triển lãm nhựa Algeria 2014

Triển Lãm
  •  2014-04-06
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Triển lãm nhựa Algeria 2014
Triển lãm nhựa Algeria 2014 | Hội chợ thương mại nhựa, cao su và vật liệu tổng hợp quốc tế lần thứ 3 tại Algeria
Ngày tháng: 06-08 April 2014
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger - Safex