Triển lãm IDF Nhật 2014

Triển Lãm
  •  2014-10-28
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Triển lãm IDF Nhật 2014
Triển lãm IDF Nhật 2014 | Hội chợ nhựa quốc tế
Ngày tháng: October 28 – November 1 2014
Địa điểm: Makuhari Messe International Exhibition Hall