Chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ mọi người ở Plast Eurasia İstanbul 2017. Cảm ơn vì đã đến! Ngày 2

Triển Lãm
  •  2017-12-07
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ mọi người ở Plast Eurasia İstanbul 2017. Cảm ơn vì đã đến! Ngày 2