Gặp chúng tôi tại Taipeiplas (Gian hàng số 1F, K0027)

Triển Lãm
  •  2018-06-01
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.Gặp chúng tôi tại Taipeiplas (Gian hàng số 1F, K0027)
Một lưu ý từ Eric Kuo:
 
Nhựa phân hủy sinh học là một cách để giải quyết sự bất cẩn của con người.
 
Phát minh của PLA nhằm giảm thiểu ô nhiễm nhựa trên thế giới, nhưng ngay cả sau 20 năm, do bản chất của con người, vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
 
Vấn đề không phải là nhựa, mà là cách chúng ta sử dụng vật liệu.
 
Dipo, thay đổi thế giới thông qua túi nhựa.
 
Để tìm hiểu thêm hoặc thảo luận với chúng tôi, hãy gặp chúng tôi tại gian hàng Taipeiplas 1F, K0027! Chúng tôi mong được gặp bạn ở đây!