K Show 2019

Triển Lãm
  •  2019-06-06
  •  Triển Lãm
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.K Show 2019
Địa điểm: Düsseldorf Exhibition Centre
Ngày tháng: Oct 16-23, 2019
Số gian hàng: Hall 12 / A52-08