We are very glad to meet everyone in VietnamPlas 2017. Thanks for coming!

Exhibition
  •  2017-09-22
  •  Exhibition
DIPO Plastic Machine Co., Ltd.We are very glad to meet everyone in VietnamPlas 2017. Thanks for coming!


Exhibited Products

DP-KDP-328S+4AP
Ưu điểm của máy này là :
Máy cắt dán túi là thiết bị tự động đóng gói, không cần công nhân đóng gói.
DP-HDPE-55SS
Ưu điểm của máy này là :
1.Máy thổi : bộ phận thu cuộn màng dùng motor servo, thiết bị biến tần ... linh kiện nhập khẩu của hàng ABB-Mỹ.
2.Đầu thổi : thiết kế bộ phận gia nhiệt tiết kiệm điện .