Máy Làm Túi Con Lăn Đục Lỗ Một Lần Mở (Thay Cuộn Thủ Công)

Phân loại tiêu đề:Người Mẫu Mới

-Máy làm túi con lăn đục lỗ đơn
-Thay đổi cuộn thủ công

 Thêm yêu cầu
  • Chia sẻ:
Đặc trưng

-Máy làm túi con lăn đục lỗ đơn
-Thay đổi cuộn thủ công

Model REX-201SB
Tốc độ
(chu kỳ / tối thiểu)
Max. 60
Chiều rộng
(mm)
Max 400 x 1 Line
Chiều dài
(mm)
Max 450
Độ dày túi
(mm)
0.03-0.06