Máy Làm Túi Phẳng Siêu Dài

Phân loại tiêu đề:Máy Làm Túi

Máy này được thiết kế đặc biệt để xử lý các túi phẳng siêu dài. Do tính chuyên nghiệp của nó, sản xuất ổn định và tối ưu hóa, do đó giảm lãng phí. Với hệ thống dao cắt bay được thiết kế mới, lưỡi cắt có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Hệ thống dán kép đảm bảo rằng túi được dán hoàn hảo một lần nữa, giảm màng thải.

 Thêm yêu cầu
  • Chia sẻ:
Ứng dụng

Túi phẳng siêu dài và v.v

Nguyên liệu

HDPE, LDPE và v.v

Đặc trưng

Máy này được thiết kế đặc biệt để xử lý các túi phẳng siêu dài. Do tính chuyên nghiệp của nó, sản xuất ổn định và tối ưu hóa, do đó giảm lãng phí. Với hệ thống dao cắt bay được thiết kế mới, lưỡi cắt có thể được thay thế dễ dàng và nhanh chóng. Hệ thống dán kép đảm bảo rằng túi được dán hoàn hảo một lần nữa, giảm màng thải.

Model FF-270SBR
Tốc độ (Chu kỳ / phút) 5~25
Chiều rộng (mm) 2700mm * 1 Line
Chiều dài (mm) 3500mm
Độ dày túi (mm) 0.05 ~ 0.2